Ítaca. Revista de Filologia

No 7

Educació literària

DOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2016.7

Taula de continguts

Presentació

Dari Escandell, Eduard Baile López
13-15

Articles

Cristina Marqués Ferrer
17-28
Sara Terol Bertomeu
29-39
Àngels Gregori Parra
41-47
Francesc Rodrigo i Segura, Jeroni Méndez Cabrera, Elvira Asensi Silvestre
49-61
Miquel A. Oltra-Albiach, Rosa M. Pardo-Coy
63-71
Esther Alabau Rivas
73-79
Rocío Domene Benito
81-90
Elia Saneleuterio
91-102
Isabel Dans Álvarez de Sotomayor
103-112

Miscel·lània

Elena Verdú Seguí
117-153

Ressenyes

Anna L. Díaz
157-161
Adéla Kotátková
163-166