Revistas - Ítaca - 2017-2018, Núm. 8-9

DOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2017-2018.8-9

Taula de continguts

Articles

Vicent Vidal Lloret
Francesca Cano Server
M. del Mar Reus Bas
Carles Millà Castelló
Francesc Rocamora Riquelme
Francesca Cano Server
Roser Durà Ronda
Dari Escandell
Maria Lluïsa Iglesias Nieto
Bea Sellés i Ahuir
Virginia Moriel Bueno
Maria Lluïsa Iglesias Nieto
M. del Mar Reus Bas
Vicent Aleixandre Lluch
Isabel Martínez Lloret
Antoni Cabrera Uris
Adrián Cervetto Montesinos
Adéla Koťátková