Detalls de l’autor/a

Domene Benito, Rocío

  • No 7: Educació literària - Articles
    El rol de la família en la literatura infantil i juvenil del segle XXI: el desenvolupament de la competència lectora intercultural a través d’un àlbum il·lustrat
    Resum  PDF (245,07 kB)